ข่าวกิจกรรมของตำรวจ สภ.คีรีรัฐนิคม

 

โรงพักเพื่อประชาชน

พ.ต.อ.ดาวลอย  เหมือนเดช รอง ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี  ประธาน พร้อมคณะกรรมการ
ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ "โรงพักเพื่อประชาชน"
 

ของ สถานีตำรวจภูธรคีรีรัฐนิคม เมื่อวันที่ 4 มีนาคม  2552  เวลา 13.00 .
  

1.ด้านอำนวยการ 

2.อำนวยความยุติธรรมทางอาญา 

3.ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน


 

 

4. ด้านการจราจร

 

 

 

 

<< ย้อนกลับ >>