++ผู้บังคับบัญชา++
   

พ.ต.อ.สุริยา รัตนกาญจนพันธ์

08-1271-0930

 

 

 

   

พ.ต.ท.เชี่ยวชาญ พลอยศรี รอง ผกก.ป.

08-1978-1953

พ.ต.ท.รัฐพล พันธ์ประทุีม รอง ผกก.สืบสวน

08-9866-3580


 พ.ต.ท.วิโรจน์ ยิ่งดำนุ่น
พงส.ผชพ.

08-1970-4688

พ.ต.ท.บุญอยู่ บุญเฟื่อง สวป.21

08-9292-7718

 

พ.ต.ท.พงษ์ธวัชเผือกสวัสดิ์ สวป.22

08-9871-7684

 

ร.ต.อ.ทวีศิลป์ ลักษณะแพ่ง สว.สส.

08-8762-2839

 

 สถานีตำรวจภูธรคีรีรัฐนิคม  เลขที่ 211 หมู่ที่ 1  ตำบลท่าขนอน 

อำเภอคีรีรัฐนิคม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84180 

โทรศัพท์  0-7739-1021

 
Fax : 0-7739-1061

Email : [email protected]

 

 

 

 

<< ย้อนกลับ >>