ข้อมูลรถที่ถูกโจรกรรม

 

ปี 2549

 คดีที่ /ปี/ผู้เสียหาย

ประเภท

ยี่ห้อ  รุ่น  สี หมายเลขเครื่อง/หมายเลขตัวรถ

  ทะเบียน

หมายเหตุ

27/2549 นายไสว  นาคบำรุง รถยนต์ โตโยต้า ไมตี้เอ็กซ์ แดง 2L-9304298 / LN85-7073475 บธ- 8690 สฎ  

 

106/49 นางขนิษฐา  สุริยะ จักรยานยนต์ ฮอนด้า เวฟ 100 ดำ NF100ED-0477236 / NF100D-0477236 ขตท -560 สฎ  
209/49  นายสมพร  ศรีพันลม จักรยานยนต์ ไทเกอร์ ไทเกอร์ น้ำเงิน-ดำ 120MFC-E-004617 / 120MFC-F-004617 ขจฉ- 951 สฎ  

 

243/2549 จ.ส.ต.โชคดี  เต็งรัง

รถยนต์ อีซูซุ TFR 54HQ ขาว AT880 / MP1TFR54H2T120366 บง-8094 พัทลุง  

 

295/49 นายพิเชษฐ์  สุขบ้านยาง จักรยานยนต์ ฮอนด้า เวฟ 100 แดง NF100TE-0067746 / NF100T-0067746 ขตค-392 สฎ  

 

296/49 นายประเสริฐ  ชูสิทธิ์

รถยนต์ นิสสัน TE25
ฝาแดง
แดง BD25-T255992 / TGD21-F17238 บท-8175 สฎ  

 

 

ปี 2548

 คดีที่ /ปี/ผู้เสียหาย

ประเภท

ยี่ห้อ  รุ่น  สี หมายเลขเครื่อง/หมายเลขตัวรถ

  ทะเบียน

หมายเหตุ

1/48 นายวารินทร์  เพชรา จักรยานยนต์ ฮอนด้า เทน่า น้ำเงิน-ขาว NZ110MSE-0326263 / NZ110MS-0326263 กกบ-506 สฎ  

 

3/48 นายเชาวลิต  ทิพย์วิมล จักรยานยนต์ ฮอนด้า LS125 CC เหลือง / LS125O-0002190 กษธ 639 สฎ  

 

216/48 นายวิชัย  เมืองเกลี้ยง จักรยานยนต์ ฮอนด้า เวฟ เขียว NFE-0207637 / NF110-0207637 ขกย 959 สฎ  

 

232/48  นายเรวัตร  ทับยัง รถยนต์ นิสสัน ปี 2004 เทา ZD30-T046185 / DKGD22-E54150 บพ 7561 สฎ  

 

286/48 นายสาคร  ยุบลชิต จักรยานยนต์ ยามาฮ่า TZM-150 ดำ-ฟ้า 4AP-031586 / 4AP-031586 กตบ-897 สฏ  

 

 

 

<< ย้อนกลับ >>