กระดานข่าว สภ.คีรีรัฐนิคม

 • ชป.ชมส.คีรีรัฐนิคม   ภายใต้การนำของ   พ.ต.ท.เชี่ยวชาญ  พลอยศรี   รอง ผกก.(ป.)   สภ.คีรีรัฐนิคม
  จ.สุราษฎร์ธานี ร่วมกับ ด.ต.เดชา  ชูประเสริฐ  กำนัน ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคมฯ  นายสุวัชร  โสมะเกิด  ผู้ใหญ่บ้าน ม.11 ต.บ้านยาง อ.คีรีรัฐนิคมฯ  นายสกล   ชูสุวรรณ  ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.ท่ากระดาน  อ.คีรีรัฐนิคมฯนายไพโรจน์  สุเวช  ประธานประชาคมหมู่บ้าน ได้นำเงินซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบ้านพักเด็กและครอบครัวสุราษฎร์ธานี จำนวน 9,000 บาท เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้  จำนวน  6  ครอบครัว  ที่ได้รับการคัดเลือกจาก  คณะกรรมการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน
 • 1.  ในเขตพื้นที่ ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี  จำนวน 3 ครอบครัว
  2.  ในเขตพื้นที่ ต.บ้านยาง อ.คีรีรัฐนิคม  จ.สุราษฎร์ธานี  จำนวน  1  ครอบครัว   
  3.  ในเขตพื้นที่ ต.ท่ากกระดาน อ.คีรีรัฐนิคม  จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน  2 ครอบครัว  ดังนี้.
 • 1.  มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว น.ส.พรรณิพา  สุวรรณ  บ้านเลขที่  65  ม.5ต.ท่าขนอนอ.คีรีรัฐนิคม  จ.สุราษฎร์ธานี  เมื่อ 18  สิงหาคม 2553  จำนวน  1,500  บาท

มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว น.ส.พรรณิพา 
น.ส.พรรณิพา

 • มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว นางวาสนา  ศรีสุขดี  บ้านเลขที่  49 ม.11 ต.บ้านยาง อ.คีรีรัฐนิคม  จ.สุราษฎร์ธานี  เมื่อ 17  ส.ค. 53  จำนวน  1,500  บาท

มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว นางวาสนา ศรีสุขดี

นางวาสนา ศรีสุขดี


 • มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว นายเขิน   ศึกเสือ  บ้านเลขที่  62 ม.2 ต.ท่ากระดาน  อ.คีรีรัฐนิคม  จ.สุราษฎร์ธานี  เมื่อ 17  ส.ค. 53  จำนวน  1,500  บาท

มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว นายเขิน ศึกเสือ

 
 • มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว   นายนึก  จันทร์ปาน  บ้านเลขที่  11 ม.2

         ต.ท่ากระดาน  อ.คีรีรัฐนิคม  จ.สุราษฎร์ธานี  เมื่อ 17  ส.ค. 53  จำนวน  1,500  บาท

มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว นายนึก จันทร์ปาน

นายนึก จันทร์ปาน

 • มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว นางประจิต  รัชชะ  บ้านเลขที่  21 ม.6 ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม  จ.สุราษฎร์ธานี  เมื่อ 18  สิงหาคม 2553  จำนวน  1,500  บาท

มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนางประจิต รัชชะ

นางประจิต รัชชะ

 • มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว น.ส.กัลยาณี  ฉิมพลีวัฒน์  บ้านเลขที่  5 ม.4 ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม  จ.สุราษฎร์ธานี  เมื่อ 18  ส.ค. 53  จำนวน  1,500  บาท

มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว น.ส.กัลยาณี ฉิมพลีวัฒน์

น.ส.กัลยาณี

 

 

 

 

 

<< ย้อนกลับ >>