ยินดีต้อนรับสู่  สถานีตำรวจภูธรคีรีรัฐนิคม  211 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84180  โทรศัพท์  0-7739-1021

 

อัตรากำลังพลอนุญาตชั้นสัญญาบัตร     จำนวน  23   นาย

อัตรากำลังพลชั้นสัญญาบัตร

 

    พันตำรวจเอก 

นาย 

    พันตำรวจโท          

6 นาย
    พันตำรวจตรี 2 นาย
    ร้อยตำรวจเอก 1 นาย
    ร้อยตำรวจโท 3  นาย
    ร้อยตำรวจตรี - นาย
    รวมอัตราตัวคนจริง  13 นาย
    อัตราว่าง 10 นาย

 

    อัตรากำลังพลอนุญาตชั้นประทวน      จำนวน    104   นาย            

อัตรากำลังพลชั้นประทวน

 

    ดาบตำรวจ

50

นาย

    จ่าสิบตำรวจ

17

นาย

    สิบตำรวจเอก

4

นาย

    สิบตำรวจโท

-

นาย

    สิบตำรวจตรี

-

นาย

    รวมอัตราตัวคนจริง

71

นาย

    นักการภารโรง 

1

นาย

    รวมอัตรากำลังทั้งสิ้น

72

นาย

    อัตราว่าง

32

นาย

  

 

<<ย้อนกลับ>>